Idea konferencji

Arbitraż jest szybko rozwijającą się alternatywną formą rozwiązywania sporów. Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i polityczne coraz częściej przenosi spory sądowe – z ich tradycyjnego forum, usytuowanego w ramach sądownictwa powszechnego, na drogę arbitrażu, Ośrodek Analiz Cegielskiego postanowiło umożliwić wszystkim chętnym stronom poddanie ich sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Stąd też Ośrodek podjął decyzję o powołaniu własnego sądu arbitrażowego: młodego, dynamicznego i w pełni odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Głównym celem tej konferencji jest przybliżenie czym jest „arbitraż”. „Nowoczesny Arbitraż” doskonale wpisuje się we wszystkie widoczne trendy. Dyskusja na tematy związane z arbitrażem może odnosić się do różnych zagadnień wypracowanych przez polską doktrynę i orzecznictwo. Niemniej jednak, arbitraż wydaje się odległy od bieżącego codziennego stosowania, gdy nie pojawiają się pytania o jego istotę, korzyści, inicjowanie sposobu postępowania z zapytaniami o wyrok.

Prelegenci

Adw. Łukasz Wydra

Adw. Łukasz Wydra

Pełnomocnik w sporach arbitrażowych, Polska

R. pr. dr Tymoteusz Zych

R. pr. dr Tymoteusz Zych

Prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego, Polska

Adw. Andressa Bortolin Patto

Adw. Andressa Bortolin Patto

Członek Brazilian Institute of Law and Religion, USA

Adw. dr Bartosz Lewandowski

Adw. dr Bartosz Lewandowski

Rektor Uczelni Collegium Intermarium, Polska

David Premelč

David Premelč

Partner w Rojs, Peljhan, Prelesnik and Partners from Ljubljana, Słowenia

Adw. Małgorzata Sander

Adw. Małgorzata Sander

Przewodnicząca Honorowa Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Polska

Adw. dr Kamil Szmid

Adw. dr Kamil Szmid

Przewodniczący Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Polska

Shilin Huang

Shilin Huang

partner w K&L Gates w Taipei, Tajwan

Adw. dr Karol Pachnik

Adw. dr Karol Pachnik

członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polska

Adw. Tijana Kojović

Adw. Tijana Kojović

Założyciel i partner zarządzający w BDK Advokati, Serbia

Adw. Korab R. Sejdiu

Adw. Korab R. Sejdiu

Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Sejdiu & Qerkini, Kosowo

Adw. Iryna Glushchenko

Adw. Iryna Glushchenko

Starszy wykładowca na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina

Theo Paeffgen

Theo Paeffgen

Dyrektor ds. finansowania postępowań sądowych w Harbour Litigation Funding, Niemcy/Wielka Brytania

Program

 

15.00 – 15.10 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

  • Prezentacja Sądu Arbitrażowego przy Ośrodku Analiz Cegielskiego

– R. pr. dr Tymoteusz Zych, Polska

15.10 – 15.15 

  • Wystąpienie rektora Uczelni Collegium Intermarium

– Adw. dr Bartosz Lewandowski, Polska

15.15 – 15.35 WYKŁAD

  • „Aksjologia arbitrażu. Czym jest sądownictwo polubowne?”

– Iryna Glushchenko, Ukraina

15.35 – 16.00 WYKŁAD

  • „Arbitraż, czy nie? Zasadniczy hamletyzm arbitrażowy.”

– Tijana Kojović, Serbia

16.00 – 17.00 PANEL DYSKUSYJNY

Zapis na sąd polubowny jako kamień węgielny arbitrażu. Zdatność arbitrażowa w prawie polskim.

  • MODERATOR:

– Adw. Łukasz Wydra, Polska

  • UCZESTNICY PANELU:

– Andressa T. Bortolin Patto, Brazylia/USA
Czym jest zapis na sąd polubowny?

– Adw. Korab R. Sejdiu, Kosowo
Zdatność arbitrażowa sporów.

– Adw. dr Kamil Szmid, Polska
Właściwa treść klauzuli arbitrażowej.

17.00 – 17.30 PRZERWA

17.30 – 18.30 PANEL DYSKUSYJNY

W jaki sposób prowadzić spór arbitrażowy? Pomiędzy prawem materialnym a procesowym.

  • MODERATOR:

– Adw. Łukasz Wydra, Polska

  • UCZESTNICY PANELU:

– Shilin Huang, Tajwan
Wybór prawa materialnego.

– Theo Paeffgen, Niemcy
Wybór prawa.

– Adw. Małgorzata Sander, Polska
Znaczenie prawa materialnego i procesowego dla uchylenia wyroku sądu polubownego.

18.30 – 18.50 PRZERWA

18.50 – 19.50 PANEL DYSKUSYJNY

Wyrok arbitrażowy – istota i jego skuteczność/wykonalność.

  • MODERATOR:

– Adw. Łukasz Wydra, Polska

  • UCZESTNICY PANELU:

– David Premelč, Słowenia
Wyrok arbitrażowy – jego istota oraz relacja do wyroków sądów państwowych.

– Adw. dr Karol Pachnik, Polska
Uznanie i wykonalność wyroków arbitrażowych w prawie polskim.

19.50 – 20.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

– R. pr. dr Tymoteusz Zych, Polska

Wesprzyj nas

Czy możliwe jest w Polsce szybkie i sprawne rozwiązywanie sporów z pominięciem sądów państwowych? Uważamy, że TAK. Dlatego chcemy upowszechniać alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Ośrodek Analiz Cegielskiego wyszedł z inicjatywą stworzenia stałego sądu polubownego. Arbitraż jest zwykle szybszy, tańszy i obciążony mniejszą biurokracją niż sądownictwo powszechne. W naszym sądzie zapewniamy pełną poufność, a także wykorzystujemy bezpieczne narzędzia do składania wniosków oraz porozumiewania się na odległość.  Sąd arbitrażowy, który powstał przy OAC, jest alternatywą dla uciążliwych i długich tradycyjnych procesów sądowych.

W roli arbitrów występują eksperci z dziedzin prawa i ekonomii, a także doświadczeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Grono naszych arbitrów cały czas się powiększa, a ich kompetencje wzrastają dzięki specjalistycznym szkoleniom. Liczymy, że oddanie sprawy arbitrom i częściowa prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości przysłużą się zarówno skutecznemu realizowaniu praw i interesów obywateli, jak również wymuszą uelastycznienie procedur sądowych i usprawnią wymiar sprawiedliwości. Konferencja „Nowoczesny arbitraż” ma nie tylko przybliżyć tematykę sądu polubownego, ale zachęcić do korzystania z dobrodziejstw, jakim jest ta instytucja.

WESPRZYJCIE naszą inicjatywę!

Organizacja konferencji wiąże się z licznymi kosztami jak obsługa techniczna wydarzenia, streamingi, tłumaczenia, wynajęcie sali, wynagrodzenia dla prelegentów. Z naszych wyliczeń wynika, że koszt konferencji w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi około 170 zł. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy pragną wesprzeć dzieło „Nowoczesnego arbitrażu” do wpłaty kwoty 170 zł lub dowolnej innej, która pomoże nam wspólnie zrealizować cel, w który wpisuje się organizacja konferencji.

STWÓRZ z nami skuteczną alternatywę dla państwowego sądownictwa! Można nas wesprzeć przelewem internetowym, przelewem stałym kartą lub PayPalem tutaj: https://osrodekanaliz.pl/wesprzyj-nas/  lub wykonać przelew bezpośrednio na konto:

Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego

Nr rachunku: 94 1020 1097 0000 7602 0305 2438

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

 

Miejsce – kamienica Issera Kona – Bagatela 12

 

Wzniesiona jako typowa czynszowa kamienica dochodowa. Elewacja gmachu frontowego miała charakter wczesno-modernistyczny, z elementami rokoka i klasycyzmu. W czasie I wojny światowej z budynku korzystała Politechnika Warszawska. Politechnika od 1918 r. użyczała w nim m.in. siedziby trzem korporacjom akademickim: Welecja, Sarmatia i Arkonia. W latach 1919-30 w kamienicy mieściły się biura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a następnie aż do wojny – biura Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Po zniesieniu Kuratorium od czerwca 1940 r. w budynku mieścił się niemiecki Referat Polskiego Szkolnictwa. W czasie wojny działały tu także Państwowa Żeńska Szkoła Handlowa i Państwowa Szkoła dla Wychowawczyń Przedszkoli. W czasie II wojny światowej nie uległa znacznemu zniszczeniu. Obecnie budynek pełni funkcje biurowe, mieści się w nim siedziba Collegium Intermarium.

Rejestracja

Rejestracja zakończona

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im Hipolita Cegielskiego. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych.

Organizator

Patroni medialni

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030